Disclaimer

Over Beste-kinderdagverblijf.nl, Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.beste-kinderdagverblijf.nl

Deze website is een uitgave van Chipmunk Media B.V., Loeffstraat 34, 5142 ER, Waalwijk. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

Chipmunk Media B.V. heeft deze website met zorg samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Chipmunk Media is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk gehouden worden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door Beste-kinderdagverblijf.nl verstrekte informatie of de door de bezoekers geplaatste beoordelingen, vragen, antwoorden en overige teksten.

Het gebruik van Beste-kinderdagverblijf.nl is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot de keuze voor een kinderdagverblijf als resultaat van op Beste-kinderdagverblijf.nl verkregen informatie is voor de volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker van de website.

Intellectuele eigendom

De teksten, foto's, beelden, (data)banken, handels- en domeinnamen, merken en logo's op deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Beste-kinderdagverblijf.nl. Het is strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Chipmunk Media de informatie op deze website op te slaan (uitgezonderd die informatie die benodigd is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Door het plaatsen van content op de website geeft de bezoeker Chipmunk Meda het niet-exclusieve, eeuwigdurende, overdraagbare, onherroepelijke en te sub-licentiëren recht, zonder dat daar enige royalty of andere vergoeding tegenover staat, om de content te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te vertalen, te distribueren, te publiceren en afgeleide werken te creëren en om de content in alle nu bekende en toekomstige media openbaar te maken en te verveelvoudigen.

De bezoeker geeft Chipmunk Meda het recht om, als licentienemer van zijn of haar content, op eigen titel, in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten op de content en tegen derden die onrechtmatig jegens de door de bezoeker ingestuurde content handelen en om in een dergelijke gerechtelijke procedure uit eigen naam en op eigen titel een verbod, schadevergoeding en/of winstafdracht te vorderen.

De bezoeker geeft Chipmunk Media bij dezen een volmacht om, indien en voor zover Chipmunk Media niet zelfstandig kan optreden tegen de in de vorige zin gemelde inbreuken /onrechtmatige handelingen, namens de bezoeker in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten van de bezoeker ten aanzien van de content en tegen derden die onrechtmatig jegens de bezoeker handelen ten aanzien van de content.

Verantwoordelijkheden bezoeker

De bezoeker garandeert dat de op de website geplaatste content correct, accuraat en niet misleidend is.
De bezoeker garandeert dat, met het plaatsen van de content op de website, geen inbreuk gepleegd wordt op andermans rechten en hij/zij niet onrechtmatig handelt.

Cookies

Beste-kinderdagverblijf.nl maakt gebruik van cookies. Middels deze cookies is Beste-kinderdagverblijf.nl in staat uw computer te herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze website op de harde schijf van uw computer zet. Beste-kinderdagverblijf.nl identificeert met deze cookies geen personen maar computers.

Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om de voorkeuren die u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook worden cookies gebruikt om advertenties op verschillende websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen. Zo maakt Beste-kinderdagverblijf.nl gebruik van de mogelijkheid om u, op andere websites dan Beste-kinderdagverblijf.nl, voor u relevante reclame te tonen.

Het is mogelijk uw internetbrowser zo in te stellen dat cookies niet bewaard worden.

Aangezien iedere browser anders is, verwijzen we u naar het helpmenu van uw browser. Voor uitgebreide informatie adviseren we u de uitleg van de consumentenbond te raadplegen.

Indien een adverteerder een cookie, pixel of andere technologie toevoegt aan materiaal dat Chipmunk Media op een website publiceert dient de adverteerder zich te houden aan de ter zake van toepassing zijnde wetgeving, gedragscodes en andere vormen van zelfregulering, alsmede aan de eventueel nader door Chipmunk Media daaraan gestelde regels.

Verstrekking aan derden

De verkregen gegevens door Beste-kinderdagverblijf.nl worden gebruikt conform ons privacy statement. Bij het afgeven van uw gegevens wordt telkens nadrukkelijk gevraagd hiermee akkoord te gaan. Middels deze gegevens is Chipmunk Media in staat Beste-kinderdagverblijf.nl verder te optimaliseren.
Chipmunk Media ontleent zich het recht de door u geplaatste beoordeling te plaatsen op Beste-kinderdagverblijf.nl en alle gerelateerde websites, evenals de eigenaar van het desbetreffende kinderdagverblijf.

Links naar andere websites

Beste-kinderdagverblijf.nl bevat links naar websites van derden. Chipmunk Media is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar naartoe gelinkt wordt. Het plaatsen van links door Chipmunk Media houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Begripsomschrijvingen

‘Content': alle berichten, data, informatie, tekst, geluid, foto's, video, vormgeving of ander materiaal (al dan niet auteursrechtelijk beschermd);

‘Website': deze website, te bereiken via www.beste-kinderdagverblijf.nl

‘Beste-kinderdagverblijf.nl': website geëxploiteerd door Chipmunk Media B.V., gevestigd te Waalwijk, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 50786733.

Zoek een kinderdagverblijf