Panta Paideia  

Romeostraat 74, 3816SE, AMERSFOORT

8,9
Panta Paideia, AMERSFOORT - Beste-kinderdagverblijf

Panta Paideia is een kinderdagverblijf en BSO die goed aansluiten bij ouders die hun kinderen graag bewust willen opvoeden. Wij zijn al meer dan 20 jaar groen, werken met eerlijke producten en materialen, hoog opgeleide pedagogisch medewerkers en bieden een inspirerende omgeving voor je kind.... Lees meer »

Meer informatie
Over dit kinderdagverblijf
Panta Paideia is een kinderdagverblijf en BSO die goed aansluiten bij ouders die hun kinderen graag bewust willen opvoeden. Wij zijn al meer dan 20 jaar groen, werken met eerlijke producten en materialen, hoog opgeleide pedagogisch medewerkers en bieden een inspirerende omgeving voor je kind.
Onze medewerkers hebben een open houding: 'Wie ben jij, wat heb jij nodig en wat kan ik voor je doen om je daarbij te helpen?' Zo kan het kind zich echt laten zien en is vrij om zichzelf en talenten te ontplooien. Wij scheppen voorwaarden en bieden stimulans voor een goede ontwikkeling op alle gebieden. Dit alles in een warme, huiselijke, uitdagende en groene omgeving.
Missie: Bewust meer voor jouw kind!
Visie: We ontvangen kinderen in een huiselijke omgeving omringd door betrokken en gekwalificeerde medewerkers. Door kinderen (met respect voor de eigenheid van het kind) bewust en met aandacht om te leren gaan met elkaar en de wereld waarin zij leven, krijgen zij de kans op te groei
Pedagogisch
beleid
Panta Rhei is antroposofische opvang dat als een “tweede huis” voelt. Wij bieden kinderen de meest gunstige voorwaarden om zich te ontwikkelen tot wie ze zijn, door samen in een natuurlijke omgeving te spelen.
Communicatie met ouders
We vinden de samenwerking en een goede. duidelijke en open communicatie met de ouders zeer belangrijk. Wanneer een kind een aantal dagen per week bij ons doorbrengt gaan wij deel uitmaken van de omgeving van het kind. We hebben informele en formele gesprekken en ouderavonden. Daarnaast is er een centrale oudercommissie en voor elke locatie een oudercommissie.
Aanmeldings- procedure
Kijk voor meer informatie en eventuele aanmeldingen op www.kcpantarhei.nl